İtalya'daki şirketlerin dijital harcamaları 2023 sonuna kadar neredeyse 39 milyar avroya ulaşacak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

İtalya'daki şirketlerin dijital harcamaları 2023 sonuna kadar neredeyse 39 milyar avroya ulaşacak - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Siyasi ve ekonomik belirsizliklere, küresel büyümedeki yavaşlamaya ve artan enflasyon baskılarına rağmen İtalyan şirketleri, daha dayanıklı, değişimlere uyum sağlayabilen ve hızlı değişimlere ayak uydurabilen bir organizasyon inşa etmek için olmazsa olmaz olarak görülen dijital yatırımlara fren koymuyor Sürdürülebilirlik ve çevresel etkinin azaltılması konuları, özellikle bu konulara büyük önem veren büyük şirketler için oldukça ilgili inovasyon alanlarını temsil etmektedir sürdürülebilirliğe (%16) ve kurumsal yeniden yapılanmaya (%15)

İtalyan şirketlerinin %90’ı dijital teknolojileri kullanıyor

IDC’nin tahminlerine göre 2023 sonuna kadar yaklaşık 39 milyar avro harcama değerine ulaşacak olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) varlığı, İtalyan şirketlerinin %90’ından fazlasıyla pazarda rekabet edebilmek için gerekli olarak algılanıyor Bu baskılar altında şirketler, esas olarak BİT teknolojileri ve hizmetlerine ayrılan bütçeleri teyit ederek, hatta şirketlerin en az dörtte biri için kaydedildiği gibi bunları artırarak dijitalleşme sürecini sürdürme niyetlerini beyan ediyorlar Özellikle, şirketlerin yalnızca nispeten küçük bir kısmının proje geliştirdiği göz önüne alındığında, gelişen teknolojilere aşinalık hala sınırlıdır Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve ağ bağlantıları gibi temel ekipmanların büyük ölçüde yayılmasından imalat şirketlerindeki üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesinin yanı sıra iletişim ve pazarlama faaliyetlerine kadar bazı dijital teknolojilerin kullanımına işaret ediyor İletişim ve pazarlama, dijitalleşmeden en çok etkilenen süreçlerdir Şirketler tarafından belirlenen dijitalleşmenin önündeki ana engeller arasında, tanımı gereği bağlayıcı olan ve %31 tarafından rapor edilen finansal kullanılabilirliğin yanı sıra, kurum içi beceri düzeyi (%16,7) gibi kültür ve yatırımları yavaşlatan becerilerle ilgili başka hususlar da ortaya çıkıyor Nesnelerin İnterneti projeleri (%14), internetteki diğer cihaz ve sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak amacıyla sensörlü nesneler, yazılımlar ve diğer entegre teknolojiler Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Robotik ve Yapay Zeka şirketlerin neredeyse onda birinin çekirdeğinde yayılmaya başlıyorsa, Blockchain ve NFT teknolojileri yalnızca şirketlerin çok küçük öncüleri (%3) tarafından ele alınırken, biraz daha tanıdık bir yüksek seviye karakterize ediliyor


İtalya’da BİT iş harcamaları 2023’ün sonunda neredeyse 39 milyar avroya ulaşacak Ixè tarafından İtalyan şirketlerinin evrenini temsil eden 1000 şirketten oluşan bir örneklemin yer aldığı bir anket yanı sıra yenilik ve değişime çok az yönelen kurum kültürü (%15) ve yeniliğe karşı isteksiz bir yönetim (%4,6) Ortaya çıkan bağlamlarda yeni değer yaratın 000 işletmeyi temsil eden bir çekirdek işletme de mevcut konsolidasyon ve dijitalleşmeye yatırım yapma eğilimini açıkça etkiliyor İhtiyaçların şirket türlerine göre çok farklı olduğu açıktır, ancak her durumda öncelikli olarak iş geliştirme ve şirket performansının iyileştirilmesiyle en doğrudan bağlantılı yönlere odaklanırlar Bu iki cephede, beceriler ve kültürde, anket çok karmaşık bir tablo ortaya koyuyor: Şirketlerin beşte biri (%22) her iki boyutta da ideal bir durum bildirirken, geri kalan şirketler ya beceri (%38) ya da yenilikçi kültür (%16) ya da her ikisinde de (%22) eksikliklerden şikayetçi Ancak dijitalleşmeye hâlâ tamamen dirençli olan, yüzde olarak (%8,5) sınırlı kalan ve mutlak anlamda çoğu küçük ve çok küçük ölçekli olmak üzere yaklaşık 130genel-18

Şirketlerin yenilikçi süreçleri, esas olarak %31 oranında öncelikli bir tema olan iletişim ve pazarlama faaliyetlerini güçlendirme ihtiyacından, ardından müşteri yönetimini iyileştirme (%22) ve ardından ilgili yönlerden kaynaklanmaktadır İtalyan sisteminin dijital büyümesine yönelik rakamları, beklentileri ve politikaları araştıran yeni Assintel raporunda ortaya çıkan şey budur ve uzmanlaşma seçici olmaya devam ediyor